RO - Termeni si Conditii

Termeni de utilizare
1. Acceptul dumneavoastra
Utilizand si/sau vizitand acest website (inclusiv tot continutul disponibil prin acest site) ACCEPTATI AUTOMAT TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI.

2. Web site-ul seriale24.org Termenii si conditiile sunt aplicabile in cazul tuturor utilizatorilor site-ului. Acest site poate contine linkuri spre alte site-uri sau fisiere, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul seriale24.org.
seriale24.org nu are control si nu-si asuma responsabilitatea pentru continutul, politica sau practicile oricarui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastra absolviti in mod explicit seriale24.org de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dumneavoastra a unui alt site.
Prin urmare, va recomandam sa cititi termenii si conditiile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitati, atunci cand parasiti site-ul nostru.

3. Accesul pe website
Va garantam permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea urmatorilor termeni de folosinta:
- site-ul se va utiliza doar in interes personal si non-comercial;
- nu veti copia sau distribui nici o parte din acest site in nici un fel de mediu, fara a obtine in prealabil o autorizatie scrisa de la administratorul site-ului;
- nu veti altera sau modifica nici o parte din acest site in afara de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzatoare a site-ului cu scopul in care a fost creat;
- veti respecta termenii si conditiile acestui site;

4. Dreptul proprietatii intelectuale
Continutul website-ului nostru este oferit dumneavoastra doar cu scop informational si pentru uz personal si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vandut, licentiat cu alte scopuri si fara a avea in prealabil un consimtamant scris al titularilor drepturilor de proprietate.

Conditii de utilizare
1. Accesarea paginii web
Accesarea paginii web se va face sub forma https://www.seriale24.org sau https://seriale24.org sau sub forma unui link extern de pe pagini externe (parteneri si/sau motoare de cautare). Accesarea excesiva a site-ului pe o perioada scurta de timp va considerata flood si se va lua masurile necesare pentru depistarea persoanei care a facut respectiva fapra.


EN - Terms and Conditions

Terms of use
1. Your Acceptance
By using and / or visiting this website (including all content available through this site) automatically accept TERMS AND CONDITIONS OF USE OF THE SITE.
2. seriale24.org Web site terms and conditions are applicable to all site users. This site may contain links to other websites or files that are not owned or under the control seriale24.org.
seriale24.org has no control and does not assume responsibility for the content, policies or practices of any other site. By using this site you explicitly absolved of any responsibility seriale24.org that would result from your use of another site.
Therefore, we recommend you read the terms and conditions for each of the websites you visit when you leave our site.

3. Access to the website
We guarantee permission to use this site by the following terms of use:
- The site will be used only for personal, non-commercial;
- You will not copy or distribute any part of the Website in any medium without the prior written authorization of the administrator of the site;
- Will not alter or modify any part of the Website except what is necessary, reasonable manner for proper use of the site with the purpose for which it was created;
- You will comply with the terms and conditions of this site;

4. Intellectual Property
The contents of our website is provided to you only for information purposes and for personal use and may not be used, copied, reproduced, distributed, transmitted, displayed, sold, licensed for other purposes without the prior written consent of the rightholders of property.

Conditions of Use
1. Access the web page
Access the web page will be https://www.seriale24.org or https://seriale24.org form or as a external link to external pages (partners and / or search engines). Excessive access the site for a short period of time will be considered flooding and take steps to detect the person who made that.