RO - Politica drepturilor de autor

Pe acest site (www.seriale24.org) veți găsi link-uri care duc la fisiere audio. Aceste fișiere sunt stocate în altă parte pe internet si nu sunt o parte a acestui site. seriale24.org nu poartă nici o responsabilitate pentru ei, colecteaza numai link-uri seriale24.org si indexeaza alte site-uri de conținut. Site-ul nostru este pe deplin automatizat. Acest lucru înseamnă că suntem târându alte site-uri si directoare, indexarea lor si apoi legarea la acele fișiere pe care le oferă. seriale24.org respectă legile DMCA.

Daca materialul dvs cu drepturi de autor a fost indexat de seriale24.org si doriti acest material îndepărtat, trebuie sa furnizati o comunicare scrisa cu referire exacta la continutul pe care il detineti. Acest mesaj trebuie să conțină următoarele:

Nume și URL-ul exact de materialul cu drepturi de autor.
Date de contact astfel încât să putem să contactați (adresă, telefon și e-mail).
Dovadă clară a dovezi ca detineti dreptul de autor pentru acest continut sau de dovada ca esti un reprezentant al persoanei / companie care detine de conținut.

Pentru o astfel de cerere, va rugam sa ne trimiteti mail direct la: musicnetworknet@gmail.com
Vă sugerăm ca, daca vrei cu adevarat sa eliminati permanent materialul dvs cu drepturi de autor de pe Internet, trebuie sa contactati administratorul de URL-ul fizic în cazul în care materialul cu drepturi de autor este gazduit.

Vom răspunde la fiecare cerere și clar. Nu vom raspunde la mesajele automatizate bot, deși, sau mesaje lipsă orice informații enumerate mai sus. Vă rugăm să observați că poate dura până la 72 de ore pentru a procesa cererea dumneavoastră. Nu trimite cererea dvs. la ISP-ul nostru, companie sau oricine altcineva de hosting - va duce la mai mult timp de procesare a cererii intrucat toate mesajele sunt redirectionate catre adresa de e-mail de mai sus.


EN - Copyright Policy

On this website (www.seriale24.org) you find links that lead to audio files. These files are stored somewhere else on the internet and are NOT a part of this website. seriale24.org does NOT carry ANY responsibility for them, seriale24.org ONLY COLLECTS links and INDEXES other sites contents. Our website is fully automatized. This means that we are crawling other websites and directories, indexing them and then linking to those files they offer. seriale24.org respects the DMCA laws.

If your copyrighted material has been indexed by seriale24.org and you want this material removed, you must provide a written communication with exact reference to the content you claim ownership to. This message must contain following:

Name and the exact URL of your copyrighted material.
Contact information so that we may contact you (street address, phone and email).
Clear proof of evidence that you own the copyright to said content or evidence that you are a representative of the person/company owning the content.

For such a request , please mail us directly at : musicnetworknet@gmail.com
We suggest that if you really want to permanently remove your copyrighted material from the internet, you should contact the administrator of the physical URL where your copyrighted material is hosted.

We will reply to and clear EVERY request. We will not reply to automatized bot messages though, or messages missing any information listed above. Please notice it may take up to 72 hours to process your request. Don't bother sending your request to our ISP, hosting company or anyone else - it will only take MORE time to process your request, as all messages are forwarded to the email address above.